Privatlivs- og cookiepolitik
Privatlivspolitik
Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores medlemmer. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Den Åbne Lobby
Nørre Søgade 37D
1370 København K
CVR-nr.: 42731978
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@denåbnelobby.dk

Behandlingsaktiviteter
Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle medlemmer
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om os, så kan du kontakte os via:
Email
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig f.eks. svare på spørgsmål om os.Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Medlemmer
Vi har behov for at kommunikere med vores medlemmer. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Nyhedsbrev
Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra foreningen, som kan omhandle nye initiativer fra Den Åbne Lobby og generel vidensdeling vedrørende klima.Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit samtykke til dette og selv har oplyst os din emailadresse.Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet og dine oplysninger slettes.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan du altid kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik
Hvad er en cookie
En cookie er et lille stykke data, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon når du besøger et website der anvender cookies. Næste gang du besøger samme website sender den cookien med tilbage og derved kan et website opbygge en forståelse af hvem den besøgende er.

Brug af cookies
Denne hjemmeside benytter cookies så vi bedre kan forstå hvordan siden bliver brugt. Cookies hjælper os med at give overblik over hvordan siden besøges og tillader os at forbedre vores service og målrette vores kommunikation.

Hvor længe opbevares cookies
Nederst på denne side kan du se hvilke cookies vi benytter og hvor lang levetid de har.

Sletning af cookies
Du kan til enhver tid selv slette cookies fra din browser eller helt afvise cookies når du besøger siden.

Yderligere information
Du er altid velkomment til at kontakte os på info@denåbnelobby.dk med spørgsmål

Aktuelle cookies
Vi beror siden 25.01.2022 på følgende cookies:
Fathom Analytics, tracking og retargeting, 90 dage
Facebook Pixel, tracking og retargeting, 90 dage
Linkedin Pixel, tracking og retargeting, 90 dage